OCMW

Wij staan garant voor de sociale missie van het OCMW van de Stad Brussel

Beste Brusselaar, Met een zekere fierheid stellen wij, de socialistische OCMW raadsleden, u de vruchten voor van onze arbeid van de laatste 6 jaar. Met jouw steun zullen we dit werk enthousiast verder zetten. Tijdens de voorbije legislatuur hadden we samen één doelstelling voor ogen: ertoe bijdragen dat iedereen in onze stad een menswaardig bestaan zou hebben. In de eerste plaats via de toekenning van een leefloon, dat spreekt voor zich, maar ook via andere hefbomen. We beschikken immers over een hele waaier aan instrumenten om te helpen of te …

 Garantir les missions sociales du CPAS de la Ville de Bruxelles

Chères Bruxelloises et chers Bruxellois, C’est avec fierté que nous, conseillers socialistes du CPAS, vous présentons les fruits d’un travail de 6 ans. Avec votre soutien, nous le poursuivrons avec le même enthousiasme. Durant cette législature, nous avons agi ensemble, animés par le même objectif : contribuer à ce que chacun mène une vie plus conforme à la dignité humaine. A travers l’octroi du Revenu d’intégration sociale (RIS), bien sûr, mais pas seulement. Notre action embrasse un éventail plus large d’aides et de soutiens. On pense évidemment à l’accès à un logement …

1 mei

Uiteindelijk sta je er helemaal alleen voor

Wat in mijn stad gebeurde heeft mij diep geraakt. De hebzucht van sommigen, ook van goede vrienden, staat haaks op alles waar ik voor sta. Ook mijn vertrouwen werd ernstig geschaad. Het harde werk van de overgrote meerderheid van lokale politici komt hierdoor in gedrang. De motivatie van de militanten kreeg een enorme knauw. Vandaag wordt een amalgaam gemaakt, alles en iedereen is verdacht, zonder enig onderscheid. Publiek, pers, perceptie. En voor sommigen is dit net de voedingsbodem om stratego te spelen. Algemeen belang versus persoonlijk. Ik wil mijn persoonlijk …

Voor alle duidelijkheid

Ik heb leukere dagen gehad als politicus dan de voorbije weken. Door de hebzucht van sommigen, is iedereen verdacht, is iedereen schuldig en staan je vrienden als wolven te huilen om bloed. Je kan vandaag niet hard genoeg meehuilen wil je niet uit de roedel worden gestoten. Ik verdedig niemand of niets. Wat is gebeurd is onaanvaardbaar. Punt. Alles komt op de tafel en maatregelen moeten worden genomen om dit in de toekomst te beletten. Wie in de fout ging, legt daar verantwoording over af. Wat is gebeurd is niet …