Brussel

Van schapen die ervan dromen een wolf te zijn

Of je het nu graag hoort of niet, maar louter door ons aantal, 7 miljard ongeveer, zijn wij gedoemd als kuddedier te bestaan. We zijn nooit alleen. Er zijn altijd anderen om ons heen, en daar moeten we willens nillens, rekening mee houden. Meer nog, we bestaan enkel door en met anderen. Wat we zijn, wie we zijn, wordt steeds mee bepaald door anderen, de anderen. En die zijn net als wij, nooit alleen, en bovendien die zijn niets zonder ons, al die anderen. Sinds de culturele revolutie van Mei …

Henk Van hellem? Qui? Wie?

Henk Van hellem 61 jaar gescheiden, 3 kinderen 45e kandidaat voor de PS in de Stad Brussel Waar je ook vandaan komt, of waar je ook naartoe gaat, in Brussel moet je je thuis kunnen voelen. Brussel is jouw stad Geboren en getogen Brusselaar, na wat omzwermingen definitief gevestigd naast de Beurs. Regisseur van opleiding, cultuurambtenaar van beroep. Al 20 jaar lokaal politiek geëngageerd en een ruime beleidservaring opgedaan in gewestelijke en stedelijke kabinetten. Sinds 6 jaar OCMW raadslid voor de PS in de Stad Brussel. Mijn dada’s zijn onderwijs, …

Wij staan garant voor de sociale missie van het OCMW van de Stad Brussel

Beste Brusselaar, Met een zekere fierheid stellen wij, de socialistische OCMW raadsleden, u de vruchten voor van onze arbeid van de laatste 6 jaar. Met jouw steun zullen we dit werk enthousiast verder zetten. Tijdens de voorbije legislatuur hadden we samen één doelstelling voor ogen: ertoe bijdragen dat iedereen in onze stad een menswaardig bestaan zou hebben. In de eerste plaats via de toekenning van een leefloon, dat spreekt voor zich, maar ook via andere hefbomen. We beschikken immers over een hele waaier aan instrumenten om te helpen of te …

 Garantir les missions sociales du CPAS de la Ville de Bruxelles

Chères Bruxelloises et chers Bruxellois, C’est avec fierté que nous, conseillers socialistes du CPAS, vous présentons les fruits d’un travail de 6 ans. Avec votre soutien, nous le poursuivrons avec le même enthousiasme. Durant cette législature, nous avons agi ensemble, animés par le même objectif : contribuer à ce que chacun mène une vie plus conforme à la dignité humaine. A travers l’octroi du Revenu d’intégration sociale (RIS), bien sûr, mais pas seulement. Notre action embrasse un éventail plus large d’aides et de soutiens. On pense évidemment à l’accès à un logement …

Waarom?

Waarom ik voor de Parti Socialiste kies? De PS? Eigenlijk een logische keuze voor wie mij beter kent. In ons systeem kan je enkel aan verkiezingen deelnemen door op een lijst te staan, een tijdelijke of vastere groep mensen die samen, liefst rond een programma, naar de kiezer trekken. Vooral bij gemeenteraadsverkiezingen schieten burgemeesters- en stadslijsten als paddestoelen uit de grond. Enig doel zitjes te verwerven om macht te hebben in de volgende gemeenteraad. Daar is niets mis mee natuurlijk. alleen vind ik dat lege en vaak zinloze constructies.  Mijn …