Wij staan garant voor de sociale missie van het OCMW van de Stad Brussel

Beste Brusselaar,
Met een zekere fierheid stellen wij, de socialistische OCMW raadsleden, u de vruchten voor van onze arbeid van de laatste 6 jaar. Met jouw steun zullen we dit werk enthousiast verder zetten.
Tijdens de voorbije legislatuur hadden we samen één doelstelling voor ogen: ertoe bijdragen dat iedereen in onze stad een menswaardig bestaan zou hebben. In de eerste plaats via de toekenning van een leefloon, dat spreekt voor zich, maar ook via andere hefbomen.
We beschikken immers over een hele waaier aan instrumenten om te helpen of te ondersteunen waar dit nodig blijkt.
Denk maar aan een betaalbare woning vinden. In een budgettair moeilijke context, zijn we erin geslaagd om ons woningaanbod te verdubbelen. Samen met de Stad Brussel zijn we erin geslaagd om ervoor te zorgen dat we 20% van de huurwoningen aanbieden in onze stad, een record in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook de ouderen stonden centraal in onze prioriteiten. Een nieuw RVT “Huis Vésale” opende zijn deuren. Een innovatief project voor mensen met dementie, gedragen door een multidisciplinaire ploeg die de mensen en hun noden centraal stelt, en niet omgekeerd.

Met het “Dream” project zetten we de strijd voort tegen verspilling van niet verkochte etenswaren in samenwerking met de Vroegmarkt (MABRU). De band tussen handelaren en producenten werd nauwer aangehaald waardoor we meer onverkochte etenswaren konden ter beschikking stellen van het middenveld.

Meer en meer zetten we in op de ondersteuning van de studies en vorming, hefbomen van emancipatie en eigenlijk een paspoort op weg naar werk. In de blokperiode heeft het OCMW studieruimten geopend waar je in goede omstandigheden en met de nodige technische hulpmiddelen kan komen studeren als je thuis de ruimte of de rust niet hebt. Meer dan 5.000 studenten hebben hier in de eerste zit gebruik van gemaakt.

Met de nakende opening van het bedrijvencentrum “Be-Here” op de BYRHH site, zetten we in op de successen van “Les Ateliers des Tanneurs”. Meer dan 200 duurzame en lokale arbeidsplaatsen zullen gecreëerd worden in de Tivoli wijk in Laken.

Dit alles in slechts een handvol van de projecten die het OCMW de voorbije legislatuur op touw heeft gezet, uiteraard zetten we voort wat al bestond, de dienstverlening in onze IRIS ziekenhuizen en de Linnenfabriek om er maar twee te noemen.

Dit alles was natuurlijk onmogelijk zonder de inzet en gedrevenheid van de 2.500 werknemers van ons OCMW, die vaak in noodsituaties het onmogelijke realiseren.

Wij danken je voor je vertrouwen,

De Burgemeester van de Stad Brussel,
De Voorzitter en de Raadsleden van het OCMW,

Ahmed, Delphine, Philippe, Sonia, Michel, Viviane & Henk