Monthly Archives: juli 2017

Samen sterker voor Brussel

vlnr: Jean-Marie Amand (gemeenteraad PS), Michel Barnstijn (OCMW raad PS), Viviane Laroy (OCMW raad PS), Sonia Lhoest (OCMW raad PS), Naima Maati (gemeenteraad PS), Florence Frelinx (OCMW raad MR) en Henk Van hellem (OCMW raad PS).

Vlaanderen hoort niet thuis in Brussel

Als ik overloop wat de opeenvolgende staatshervormingen Brussel heeft opgeleverd, dan is het bovenal een gebetonneerd confederaal apartheidssysteem. Een systeem dat vastgeroest is in de hoofden van de mensen en zorgt voor een immobilisme, een totaal gebrek om zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Vlaanderen houdt vast aan Brussel heet het, en maakt de hoofdstad van de Vlaamse gemeenschap tot hoofdstad van Vlaanderen (de virtuele fusie tussen gemeenschap en gewest die grondwettelijk niet bestaat) en huisvest er haar gewestelijke administraties. Dat dit eigenlijk een imperialistische agressie is, die ministeries …