Voor alle duidelijkheid

Ik heb leukere dagen gehad als politicus dan de voorbije weken. Door de hebzucht van sommigen, is iedereen verdacht, is iedereen schuldig en staan je vrienden als wolven te huilen om bloed. Je kan vandaag niet hard genoeg meehuilen wil je niet uit de roedel worden gestoten.

Ik verdedig niemand of niets. Wat is gebeurd is onaanvaardbaar. Punt. Alles komt op de tafel en maatregelen moeten worden genomen om dit in de toekomst te beletten. Wie in de fout ging, legt daar verantwoording over af.

Wat is gebeurd is niet de wijze waarop ik aan politiek wil doen. Is niet de wijze waarop je aan politiek doet.

Zelf heb ik voor een aantal prestaties zitpenningen, en dan gaat het om een penning die vandaag 78,63€ per aanwezigheid bedraagt (geïndexeerd). Om die te krijgen moet je ook effectief op de vergadering aanwezig zijn. Van alle vergaderingen zijn er processen verbaal, met vermelding van de aanwezigen, deze worden ook aan de voogdijoverheden bezorgd. Ik heb geen enkele forfaitaire vergoeding.

Om alles te combineren met mijn werk, waar ik 2 dagen politiek verlof per maand krijg zoals voorzien in het personeelsstatuut, en in functie van de grootte van de gemeente, heb ik een deeltijdse loopbaanonderbreking en werk ik 80%. Uiteraard is deze loopbaanonderbreking niet vergoed.

Om alle roddels te beantwoorden hier nog eens heel duidelijk wat elders op mijn website al maanden staat.

Politieke mandaten

Lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van de Stad Brussel

 • verkozen op voordracht van de lijst PS-sp.a
 • zitpenning van 78,63€ bruto per aanwezigheid op een vergadering (bedrag in 2017)
 • 300 à 360 vergaderingen per jaar

Bijzondere comités (vergaderingen opgenomen in totaal)

 • vast bureau
 • Bijzonder comité van de sociale actie
 • Bijzonder comité personeel (voorzitter)
 • Bijzonder comité vorming, tewerkstelling en sociale economie (voorzitter)
 • Bijzonder comité gemeenschapsvoorzieningen (voorzitter)
 • Bijzonder comité informatica
 • Bijzonder comité werken
 • Bijzonder comité patrimonium en betwistingen
 • Bijzonder comité Pacheco
 • Bijzonder comité Vesale

vzw Buurthuizen – Maisons de quartier asbl

 • bestuurder
 • zitpenning van 78,63€ bruto per aanwezigheid op een vergadering (bedrag in 2017)
 • 4 à 6 vergaderingen per jaar

vzw GIAL asbl

 • bestuurder
 • zitpenning van 78,63€ bruto per aanwezigheid op een vergadering (bedrag in 2017)
 • 12 vergaderingen per jaar

Société anonyme bruxelloise des habitations

 • bestuurder
 • zitpenning van 78,63€ bruto per aanwezigheid op een vergadering (bedrag in 2017)
 • 4 à 6 vergaderingen per jaar

asbl Jeunesse et prévention

 • bestuurder
 • gratis
 • 3 à 4 vergaderingen per jaar

asbl Habitat et logement

 • bestuurder
 • gratis
 • 3 à 4 vergaderingen per jaar

asbl L’autre table – Resto du coeur

 • bestuurder
 • gratis
 • 2 vergaderingen per jaar

asbl Job Office

 • bestuurder
 • gratis
 • 2 vergaderingen per jaar

Universitair Medisch Centrum Brugmann

 • bestuurder
 • zitpenning van 78,63€ bruto per aanwezigheid op een vergadering (bedrag in 2017)
 • 10 à 12 vergaderingen per jaar

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

 • bestuurder
 • zitpenning van 78,63€ bruto per aanwezigheid op een vergadering (bedrag in 2017)
 • 10 à 12 vergaderingen per jaar

Privé

vzw Uitstraling en permanente vorming

 • bestuurder
 • gratis
 • 4 à 6 vergaderingen per jaar

deMens.nu / Unie Vrijzinnige Verenigingen

 • algemene vergadering
 • gratis
 • 1 vergadering/jaar

asbl EXIL vzw

 • ondervoorzitter / afgevaardigd bestuurder
 • gratis
 • volgens noodzaak

Inkomsten uit mandaten

In 2016 hebben alle mandaten het volgende opgebracht:

instelling
penning
voorheffing
afdracht partij
netto
OCMW

27.804,49 €

13.902,26 €

1.390,22 €

12.512,01 €

Maisons de Quartier

388,53 €

108,81 €

19,43 €

260,29 €

GIAL

847,99 €

424,00 €

84,80 €

339,19 €

Brugmann

357,96 €

154,20 €

17,90 €

185,86 €

HUDERF

77,09 €

30,84 €

3,85 €

42,40 €

SABH

302,32 €

15,12 €

287,20 €

29.778,38 €

14.620,11 €

1.531,32 €

13.626,95 €

 

Natuurlijk moet je me niet op mijn woord geloven, de fiscale fiches kan je hier raadplegen.