Wat ze niet willen zien

bedelares

Er zijn mensen die nergens terecht kunnen. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, geen werk (of niet mogen weken) geen maaltijd in de maag en die helemaal geen steun kunnen krijgen. Sommigen mogen niet op ons grondgebied verblijven, anderen zijn hier volkomen legaal. Het zijn Belgen of EU burgers die hier wel mogen verblijven, “vrij verkeer van goederen en personen” heet dat, maar die niet mogen werken, die geen enkele steun kunnen krijgen behalve dringende medische hulp, uiteraard enkel indien een arts dit nodig acht.

bedelen

Om te overleven moeten ze geld bijeen sprokkelen, bedelen. Sommige politici van de rechterzijde bestempelen hen als profiteurs die misbruik maken van onze sociale voorzieningen. Ze vinden het ook een vervuiling van onze mooiste toeristische plekjes, het zou de klanten van de winkels en horeca wegjagen. Ze willen hen verbieden te bedelen. Dat deze mensen geen enkel recht op steun hebben en dus nergens van profiteren, verzwijgen ze. Dat net hun rechtse partijen ervoor zorgden dat deze mensen zonder welke sociale voorziening ook moeten zien te overleven, verzwijgen ze. Dat ze zelf oorzaak zijn van deze miserie (de rechtse politici) willen ze niet hebben geweten. 

Armoede is geen misdaad,
mensen in nood hulp ontzeggen
is wel misdadig.

Laten we EU om te beginnen omvormen van een economische unie naar een sociale unie, een samenleving die zorgt draagt voor de zwakkeren, waar ook in de unie. Het bestaat vandaag voor bedrijven die volop EU subsidies krijgen, geef eindelijk mensen voorrang op bedrijven. Laten we ervoor zorgen dat de loonverschillen worden weggewerkt, dat iedereen overal in de unie een deftig loon verdient voor zijn arbeid. Het moet gedaan zijn om lage loon landen in te bouwen in de unie enkel en alleen om de bedrijven en vooral de multinationals te plezieren.

bedelen

Tot slot wordt het de hoogste tijd om de politici in een aantal EU lidstaten aan te pakken omdat zij toestaan dat minderheden in hun land worden gediscrimineerd, vervolgd worden, verjaagd worden. Erkende minderheden nog wel. De Roma en Sinti bv. maar ook andere.

De unie moest vrede en welvaart brengen,
maar dat is vandaag nog een verre utopie.

Meer en meer verglijdt de EU naar uitsluiting en uitbuiting.