Cultureel werelderfgoed UNESCO?

Meyboom

De Brusselse regering gaat de Brusselse Ommegang voordragen om erkend te worden als (cultureel) werelderfgoed. Een goed idee?

Als kind kregen we een bepaalde interpretatie van de “vaderlandse” geschiedenis ingelepeld. Karel de Grote, de grote vrome stamvader van de Europese dynastieën,  verenigde Europa en stichtte de scholen in Europa. Nu weten we dat hij geen 2 weken vrede heeft gekend, maar steeds oorlog voerde, dat de scholen eigenlijk bijbelscholen waren en dat hij de Saksen met het zwaard kerstende door 4.500 stamhoofden om te brengen.

Godfried van Bouillon

Godfried van Bouillon ging Jerusalem bevrijden van de Saracenen en werd als dank koning van het Heilig land. Ondertussen is veel bekend van zijn strooptocht doorheen Europa, van de nutteloze wreedheden, van het “bloed dat tot aan de enkels kwam” in de straten van Constantinopel en Jerusalem. en dit zowel uit moslim als uit christelijke bronnen.

Als kind had ik geleerd dat wij, de Belgen, onder leiding van onze koning Leopold II naar Kongo gingen om er beschaving te brengen (eigenlijk “om de negertjes te beschaven”). Vandaag weten we wat dat inhield. De slavernij werd ingedijkt en vervolgd, maar onze goede koning bouwmeester installeerde er een kapitalistisch schrikbewind gestoeld op uitbuiting en verminkingen. Het rubber werd zodanig rood geoogst dat de internationale gemeenschap België voor een ultimatum stelde onder dreiging van militaire actie. We brachten misschien wat beschaving, maar hebben we vooral de rijkdommen geplunderd en ervoor gezorgd dat er zeker geen lokale kaders werden gevormd die onze heerschappij in gevaar konden brengen.

En dan zijn er Keizer Karel, Koning van Spanje en Keizer van het Heilig Roomse Rijk, een Gentenaar die in Brussel hof hield, en zijn zoon Filips II. Het rijk waar de zon nooit onderging. Het rijk waar niet iedereen een plaatsje onder de zon werd gegund. De veroveringen in het verre Amerika waren nog volop aan de gang, of liever het uitroeien van alle inheemse volkeren. Hier werden ze geconfronteerd met de protestbeweging van Luther en Calvijn, of liever met het neerslaan ervan. In dit kader werd in 1549 in Brussel een Blijde Intrede georganiseerd voor Prins Filips, de erfgenaam en opvolger. En papa keek toe hoe elkeen die iets betekende in Brussel voorbij paradeerde en zich onderwierp aan de toekomstige vorst. Deze stoet wordt herdacht met de Ommegang, een traditie die werd opgestart in …. 1930, amper 87 jaar geleden, één mensenleven. In 1556 vond die vrome keizer Filips II het genoeg en liet jij de hertog van Alva los op de opstandige zielen in onze gewesten. De actie was eenvoudig, de jezuïeten leidden de inquisitie, bekentenissen hadden pas rechtskracht als ze werden afgedwongen door foltering, en de jacht was geopend op iedereen die anders dacht dan de katholieke leer. Of liever iedereen die nadacht. Adel, geestelijken en gewone mensen. Bijna 10.000 werden vervolgd en hun bezittingen in beslag genomen, verbeurd verklaard. 1.000 werden onthoofd op de Grote Markt van Brussel. De keuze leek eenvoudig, zweer de ketterse leer af en bekeer je tot het ware geloof of sterf. Indien je je bekeerde, werd je toch nog gedood voor je afvalligheid, maar was je ziel gered. Een eerbetoon aan het psychopathisch monster dat Filips II was, wil de regering nu laten erkennen als werelderfgoed. Kan het nog gekker? Waarom niet IS / DAESH voordragen? Zij hanteren dezelfde methodes.

Meyboom

Geef mij dan liever de Meyboom, ieder jaar op 9 augustus

Een jaarlijkse folkloristische stoet die al meer dan 700 keer door de straten van onze stad trok. Die niets te maken heeft met oorlog of moord, tenzij een mythische strijd met de Leuvenaars die al even folkloristisch is als ongegrond. De Meyboom is Brussel, is het volk, niet de heren, is een feest van solidariteit. Verbindt mensen van waar ze ook komen. Dit is in mijn ogen werelderfgoed materiaal; geen chchi, gewoon feesten, dansen, drinken… en een boom.