Monthly Archives: maart 2017

Wat ze niet willen zien

bedelares

Er zijn mensen die nergens terecht kunnen. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, geen werk (of niet mogen weken) geen maaltijd in de maag en die helemaal geen steun kunnen krijgen. Sommigen mogen niet op ons grondgebied verblijven, anderen zijn hier volkomen legaal. Het zijn Belgen of EU burgers die hier wel mogen verblijven, “vrij verkeer van goederen en personen” heet dat, maar die niet mogen werken, die geen enkele steun kunnen krijgen behalve dringende medische hulp, uiteraard enkel indien een arts dit nodig acht. Om te overleven …

Meyboom

Cultureel werelderfgoed UNESCO?

De Brusselse regering gaat de Brusselse Ommegang voordragen om erkend te worden als (cultureel) werelderfgoed. Een goed idee? Als kind kregen we een bepaalde interpretatie van de “vaderlandse” geschiedenis ingelepeld. Karel de Grote, de grote vrome stamvader van de Europese dynastieën,  verenigde Europa en stichtte de scholen in Europa. Nu weten we dat hij geen 2 weken vrede heeft gekend, maar steeds oorlog voerde, dat de scholen eigenlijk bijbelscholen waren en dat hij de Saksen met het zwaard kerstende door 4.500 stamhoofden om te brengen. Godfried van Bouillon ging Jerusalem …